8 Gouden tips voor succesvolle fondsenwerving!

‘Ik zie allerlei mogelijkheden voor financiering van mijn project met fondsenwerving, maar ik loop dan vast. Ik heb in mijn hoofd wat mijn project moet zijn, maar het is teveel informatie wat ik in mijn hoofd heb. En ik weet gewoon niet wat ik dan moet doen. En ook niet hoe ik passende fondsen vind. En dan geef het eigenlijk alweer op. Maar nu wil ik kijken of ik kan leren om echt aan de slag te kunnen.’

Dit is een ervaring van iemand die ik vorige week aan de lijn had. Zij is niet de enige die met deze zaken worstelt en het opgeeft. Omdat ze dit bij zichzelf herkende en het wilde oplossen, is ze op zoek gegaan naar antwoorden om toch in actie te komen en kwam ze bij mij terecht. Zo gaat het vaak is mijn ervaring. Initiatiefnemers hebben een idee voor een project maar lopen vast als ze dit handen en voeten moeten geven met een projectplan en een plan voor fondsenwerving. Daarom hier een aantal tips op een rij:

 1. Bepaal eerst welke resultaten je wilt bereiken met je project en bij wie. Welke verandering streef je na met je projectidee en voor wie? Bij welke specifieke doelgroep(en) wil je welke resultaten bereiken? En wat is er dan veranderd dankzij jouw projectidee?
 2. Bepaal dan met welke aanpak je die resultaten gaat behalen. En onderbouw deze aanpak ook om de financier te overtuigen om in jouw initiatief te investeren.
 3. Schrijf een gestructureerd plan dat alle informatie bevat die de financier wil hebben om te kunnen beoordelen of zij met jouw idee hun maatschappelijke doelen kunnen realiseren.
 4. Stel een realistische begroting Hoe beter je plan is uitgewerkt des te makkelijker is het om een realistische begroting op te stellen. De cijfers volgen namelijk de inhoud.
 5. Oriënteer je op potentiële financiers. Dit kan via internet, maar ook door te bellen of mailen met de betreffende financiers. Kijk ook verder dan alleen naar fondsen zoals naar subsidienten, sponsoren, crowdfunding en eigen inkomsten. En maak een lijstje van interessante financieringspartners.
 6. Check of hun doelen passen bij jouw project. Check ook de criteria en voorwaarden. Maak op basis daarvan een goede selectie van passende financiers.
 7. Stel een financieringsplan op waarin je de kosten verdeelt over een aantal financiers, maar denk ook aan het opnemen van een eigen bijdrage (in uren) en/ of inkomsten van deelnemers.
 8. Dien je aanvraag in bij die financiers door het aanvraagformulier in te vullen. Check ook welke aanvullende documenten je moet meesturen.

 

Met de online training ‘4×4 methode voor een Blooming Project’ neem ik je aan de hand van om via verschillende stappen vanuit de chaos in je hoofd tot structuur op papier te komen en natuurlijk om tot daadwerkelijke actie te komen. Alle vragen die mijn klant had, heeft de online training een antwoord op. Zoals: ‘hoe kom ik nou tot passende fondsen? En hoe doe ik dat met die fondsenwerving?’ Met de les over fondsenwerving leer je welke stappen je zet om in het woud van financiële mogelijkheden tot de juiste selectie van financiers te komen. Of ‘Ik heb van alles in mijn hoofd, maar hoe zet ik dat op papier? Hoe lang mag een plan zijn en wat moet er wel en niet in staan?’ Met de les over het schrijven van projectplannen krijg je een format aangereikt waarvan de hoofdstukken zo gemaakt zijn dat jij alle voor de financier relevante informatie in het plan hebt opgenomen. Met de les over hoe je overtuigend kunt schrijven, leer je ook nog eens hoe je je plan zodanig kunt onderbouwen dat de financier overtuigd raakt van jouw plan. Een andere vraag die ze had was: ‘Hoe zorg ik er nou voor dat ik met het project de hoeveelheid mensen kan helpen die ik wil en niet dat ik mensen moet afwijzen omdat we geen geld meer hebben’. Met de modules over verduurzaming, over het leggen van een goed fundament onder je plan en over de begroting, voorkom je dat je met een te krappe begroting werkt en niet alle mensen kunt helpen die je zou willen.  

Nu al is bewezen dat je met de online training een projectidee kunt uitwerken tot een projectplan en daar succesvol fondsen en subsidies kunt werven. 

Dit zei één van de deelnemers hierover:


MIJN EERSTE TOEKENNING VAN EEN FONDS IS BINNEN! IK HEB ME AANGEMELD VOOR DE ONLINE TRAINING ‘DE 4×4 METHODE VOOR EEN BLOOMING PROJECT’, OMDAT IK BETER ZICHT WILDE KRIJGEN OP WAT EEN PROJECTAANVRAAG KANSRIJK MAAKT. IK HEB DANKZIJ DE TRAINING VEEL CONCRETE HANDVATTEN GEKREGEN OM TOT EEN HELDER EN GOEDE ONDERBOUWDE PROJECTAANVRAAG TE KOMEN. DIE HEB IK  BIJ VERSCHILLENDE FONDSEN INGEDIEND DIE IK DANKZIJ HET TRAININGSPROGRAMMA HEB GEVONDEN. INMIDDELS HEB IK DUS EEN TOEKENNING BINNEN VAN EEN FONDS EN IS HET PROJECT BIJ TWEE ANDERE FONDSEN IN BEHANDELING. IK KAN DE TRAINING VAN HARTE AANBEVELEN VANWEGE DE OVERZICHTELIJKHEID, STRUCTUUR EN DE VELE PRAKTISCHE HULPMIDDELEN ZOALS DOWNLOADS, CHECKLISTS EN STAPPENPLANNEN DIE TOT DE VERBEELDING SPREKEN.

SIGRID HJELMEVOLL, STICHTING LEERGELD UTRECHT


Je krijgt met de online training ‘4×4 methode voor een Blooming Project’ kennis en een praktisch kader aangereikt om jouw idee uit te werken tot een overtuigend plan en een begroting en financieringsplan. De training brengt je structuur in de chaos en geeft je houvast en het bespaart je veel tijd en frustratie. Door de stappenplannen en formats kom je makkelijk in actie. Het programma is opgebouwd uit vier fundamentele stappen voor succesvolle financiering van je project:

 1. Het fundament leggen voor je project
 2. Een wervend projectplan schrijven dat als magneet werkt voor financiers
 3. Succesvol geld werven voor jouw project
 4. Je project verduurzamen

Je gaat met je eigen projectidee aan de slag door de vier overzichtelijke modules te volgen die allen meerdere lessen bevatten met opdrachten. Aan de hand van de modules werk je in de training jouw idee uit tot een projectplan en ga je aan de slag met fondsenwerving. Met het volgen van elke module wordt je steeds vaardiger in het ontwikkelen van jouw projectidee tot projectplan en het werven van fondsen en subsidies. Je komt steeds dichter bij de realisatie van je project zodat je jouw bijdrage kunt leveren aan de samenleving.


Loop je momenteel rond met een projectidee en wil je dit handen en voeten geven maar zoek je daarbij nog praktische ondersteuning om vanuit de chaos in rust stapsgewijs toe te werken naar een projectplan en fondsenwerving? Zodat je met jouw project betekenis kunt hebben in de samenleving? Meld je dan HIER aan voor de online training ‘4×4 methode voor een Blooming Project’ en betaal 797 euro excl. btw.

Download hier het gratis E-Book 'De 5 regels voor succesvolle financiering van je maatschappelijke initiatief'!
En ontvang gratis tips en informatie over hoe je succesvol aan financiering komt voor je maatschappelijke initiatief.

Comments are closed.