‘Put your mouth where your money is’

Laat geld sociaal renderen….

Een begrip dat al lang bestond, ver voordat het door Rutte gelanceerd werd in 2013, heeft de maatschappij op haar grondvesten doen schudden en het schudt nog steeds na. De welzijnssector moet een cultuuromslag ondergaan, de zorgsector wordt opnieuw ingericht, de gemeente krijgt een andere rol naar de burger, de verhouding tussen burger, overheid en instellingen verandert, vrijwilligerswerk krijgt een belangrijkere betekenis, de filantropie krijgt meer en meer aandacht en er is steeds meer aandacht voor ‘social return on investment’. Deze kentering in de maatschappij is nog volop gaande en dat zal ook nog wel even duren. Jawel, dit alles is veroorzaakt door het door Rutte gelanceerde begrip ‘participatiesamenleving’ dat binnenknalde met een kracht van 7 op de schaal van Richter. De bal komt steeds meer bij de burger te liggen en de welzijns- of zorgprofessional wordt een faciliterende rol toebedeeld. Allereerst is dit ingegeven door meer eigen initiatief van burgers die ontevreden zijn over de institutionalisering van de samenleving maar zeker ook, en niet in de laatste plaats, door forse bezuinigingen.

Minder geld, scherper kiezen
De publieke sector heeft te maken met forse bezuinigingen. Er is veel minder geld beschikbaar, maar er zijn tal van projectideeën. Niet alleen meer van instellingen, maar meer en meer ook van burgers die ook meer en meer de eigen broek moeten ophouden. Het is een tijd waarin zowel geprobeerd wordt het oude te behouden maar   er  ook steeds meer nieuwe initiatieven en samenwerkingsvormen ontstaan. Een uitdaging voor financiers van maatschappelijke initiatieven zoals de overheid, fondsen, bedrijven en particuliere gevers. In tijden van schaarste moeten zij nog scherper kiezen waaraan zij hun middelen besteden. Een projectidee moet er uitspringen. Maar hoe springt die eruit?

Geld als ruilmiddel
Het klinkt gek, maar om te bepalen hoe een project eruit springt, moeten we beginnen met onszelf de vraag te stellen wat geld nu eigenlijk is… Geld is ooit ontstaan als ruilmiddel. Geld heeft een waarde en daar stel je een andere waarde tegenover zodat er sprake is van een gelijkwaardige ruil. Die ruil moet goed voelen. Ik was bijvoorbeeld laatst op zoek naar een Wicker loungebank en bezocht een winkel hier in Brabant waar ze veel loungebanken hebben. Een winkel in de categorie Aldi en Lidl van de supermarkten, gekenmerkt door lage prijzen. Ik kon daar echter maar geen geschikte loungebank vinden. Ze waren er goedkoper dan elders, maar ik merkte dat ik de kwaliteit toch niet goed vond. Ik kon zien dat de kwaliteit minder was ten opzichte van banken bij  andere zaken. Hoewel de prijzen interessanter waren voor mijn portemonnee, was ik niet bereid ervoor te betalen, omdat ik kwaliteit wilde. Ik was op zoek naar een goede gelijkwaardige ruil waar ik me prettig bij voelde. Naar een product dat het geld wat ervoor gevraagd werd, waard was.

Keuze gaat uit naar projecten die hun waarde bewijzen
Laten we deze uitleg toepassen op financiering van maatschappelijke projecten. Stel, ik ben financier en heb een sociaal doel. Ik heb het geld en moet het maatschappelijke initiatief zoeken dat mijn sociale doel kan verwezenlijken. Een initiatief dat het geld dat ik eraan besteed waard is. Door de schaarste heb ik de keuze uit nog meer projecten dan ooit. Waar ga ik dan voor? Voor de loungebank van de speciaalzaak, kwaliteit.. Met andere woorden, voor het project dat in mijn ogen een waardevol resultaat oplevert, een maatschappelijk rendement oplevert, overtuigend is.

Goed doen vs. goeds opgelever
Veel projecten zijn ontwikkeld vanuit de gedachte om goed te doen. En goed doen moet beloond worden. Het ontbreekt bij projecten echter vaak aan concretisering wat het project aan aantoonbaar kwalitatief goeds moet opleveren als het project is afgerond. Initiatiefnemers van maatschappelijke projecten zullen zich meer en meer moeten onderscheiden op de kwaliteit van het resultaat. De samenleving vraagt meer en meer om legitimering van projecten. Vragen die daarbij van belang zijn: Wat is het probleem dat je wilt oplossen? Wat is de noodzaak ervoor? Wie zit er op het project te wachten (draagvlak)? Waarom kies je voor deze aanpak? Wat is het onderscheidende vermogen van de aanpak ten opzichte van andere soortgelijke initiatieven. Zijn er meerdere initiatieven waar je van kunt leren of waar je de krachten mee kunt bundelen? Hoe aannemelijk is het dat die aanpak het maatschappelijke probleem oplost en je echt resultaat boekt? Een maatschappelijke interventie moet voor het geld dat eraan besteed is, de waarde aantonen die daar tegenover staat. Zoals een bank die een krediet verstrekt aan een ondernemer daar een financieel rendement voor terug wil zien,  zo willen financiers sociaal rendement terugzien voor hun financiële investering. Een eerlijke ruil. Wanneer een re-integratiebedrijf belooft 30 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen voor een bedrag van 100.000 euro,  dan mag je als financier verwachten dat dat resultaat ook opgeleverd wordt. En anders heb je misschien je doelstelling iets te ambitieus geformuleerd. Vaag geformuleerde doelstellingen hebben eveneens geen waarde. Als een financier niet duidelijk krijgt welk concreet resultaat het project oplevert, dan is het onduidelijk wat het project waard is. Er is veel geld in initiatieven omgegaan die niet het beloofde sociaal maatschappelijke resultaat opleverden.

Legitimering van projecten

Maatschappelijke bouwers moeten hun projecten meer dan ooit legitimeren. Het was niet voor niets een veelbesproken onderwerp in het verantwoordingsdebat 2013 in de tweede kamer. Het gekke is alleen dat de betekenis van geld altijd dezelfde is geweest. Het is altijd een ruilmiddel geweest waarbij je de ene waarde tegenover de andere waarde zet. Het is dus van alle tijden en niet alleen van tijden waarin bezuinigd moet worden. Het is de hoogste tijd projectplannen zo te maken dat ze overtuigend zijn naar financiers. En niet alleen naar financiers, maar belangrijker nog ben je het ook je doelgroep verplicht die je een resultaat belooft. Niet alleen nu, maar altijd…

Maar hoe?
Maar hoe ontwikkel je nou een project dat voor een financier een waarde heeft? Houd de blog in de gaten en je zult interessante artikelen, tips en literatuur voorbij zien komen. Geef ook gerust je reactie op mijn blog!

senna-zwart

Download hier het gratis E-Book 'De 5 regels voor succesvolle financiering van je maatschappelijke initiatief'!
En ontvang gratis tips en informatie over hoe je succesvol aan financiering komt voor je maatschappelijke initiatief.

105 comments

 1. TeshaReply

  Ahaa, its fastidious discussion regarding this article at this
  place at this web site, I have read all that, so at this time me also commenting at this
  place.

 2. NatalytReply

  What an insightful article! Your ability to break down complex topics into easily understandable points is truly commendable. I appreciate the thorough research and the engaging writing style that keeps readers hooked from start to finish. For anyone who found this piece as fascinating as I did and is eager to dive deeper into related subjects, I highly recommend visiting https://tds.rida.tokyo/com. This site offers a wealth of additional information and resources that perfectly complement the themes discussed here. Thank you for sharing your knowledge and providing such valuable content. I look forward to reading more of your work in the future!

 3. LeonatReply

  This article offers a fascinating perspective on the subject. The depth of research and clarity in presentation make it a valuable read for anyone interested in this topic. It’s refreshing to see such well-articulated insights that not only inform but also provoke thoughtful discussion. I particularly appreciated the way the author connected various aspects to provide a comprehensive understanding. It’s clear that a lot of effort went into compiling this piece, and it certainly pays off. Looking forward to reading more from this author and hearing other readers’ thoughts. Keep up the excellent work!

 4. Vortex VipertReply

  Fantastic article! I appreciate how clearly you explained the topic. Your insights are both informative and thought-provoking. I’m curious about your thoughts on the future implications of this. How do you see this evolving over time? Looking forward to more discussions and perspectives from others. Thanks for sharing!

 5. KimberlytReply

  Great article! I appreciate the clear and insightful perspective you’ve shared. It’s fascinating to see how this topic is developing. For those interested in diving deeper, I found an excellent resource that expands on these ideas: check it out here. Looking forward to hearing others’ thoughts and continuing the discussion!

Leave a comment