Bloom your ideas!

Ik kijk terug op een mooi jaar waarin ik opnieuw bijdroeg aan mooie initiatieven door heel Nederland. Initiatieven gedreven door mensen die iets willen veranderen in de samenleving, soms tegen de stroom in. Dat bewonder ik keer op keer weer. Initiatieven gericht op het versterken van mensen om mee te kunnen doen aan de samenleving of de arbeidsmarkt, initiatieven gericht op het weerbaar maken van jeugd tegen discriminatie, initiatieven gericht op het doorbreken van het taboe op depressie, initiatieven gericht op het op de rit krijgen van mensen met schuldenproblematiek en nog veel meer mooie initiatieven. Ik begeleidde sociaal ondernemers bij het schrijven van hun businessplannen, gaf trainingen en workshops over het ontwikkelen en financieren van sociale initiatieven, over verdienmodellen, hielp initiatiefnemers bij het schrijven van hun projectplan en faciliteerde sessies voor maatschappelijke professionals om tot nieuw beleid en plannen te komen.

Maatschappelijk was het wederom een bewogen jaar waarin initiatiefnemers nog steeds het effect van de bezuinigingen voelden, zoekend naar nieuwe business- en financieringsmodellen. Ik zie steeds meer initiatieven die het sociale combineren met het commerciële, maar ook initiatieven die zich voorheen vooral richtten op subsidies en nu meer en meer naar andere financieringsbronnen op zoek gaan. Toch merk ik dat het nog steeds niet altijd even goed lukt om op een ondernemende manier een sociaal initiatief vorm te geven. Tegelijkertijd zie ik dat gemeenten dat wel stimuleren in woord en beleid maar het onvoldoende faciliteren. Er heerst toch nog steeds een ‘taboe’ op het verdienen van geld met een sociaal initiatief. Het paradoxale is dat het tegelijkertijd noodzakelijk is om te overleven omdat gemeenten niet vanzelfsprekend meer subsidies verstrekken en juist ondernemerschap willen zien. Ik zie dat er nog veel werk te doen is om te komen tot initiatieven die een maatschappelijke bijdrage leveren en zichzelf tegelijkertijd kunnen bedruipen. Denk aan wijkondernemingen en sociale ondernemingen, maar ook sociale initiatieven die naar een ander financieringsmodel toe willen werken om minder afhankelijk te zijn van subsidies.

In 2017 is Blooming Projects je opnieuw van dienst om je te helpen je initiatief te realiseren zodat we samen kunnen bijdragen aan een mooiere samenleving.

 

Hartelijke groet,

senna-zwart

Geldstromen door de Wijk Festijn 4 februari, nu met speciale Blooming korting!

Er stroomt veel geld door de wijk. Maar wat erin gaat stroomt er even snel weer uit. Hoe creëer je die stromen en hoe kunnen die stromen meer voor de wijk opleveren, aan werk, gezondheid, een prettige omgeving en woongenot?

Tijdens het Geldstromen door de Wijk Festijn dat op 4 februari plaatsvindt, leer je van elkaar en met elkaar in prikkelende werksessies en verrassende ontmoetingen, hoe ondernemerschap MEER WAARDE haalt uit geldstromen door de wijk en lokaal vermogen. Wat en wie zijn daarvoor nodig? Wat zijn de succesvolle voorbeelden en hoe hebben zij hun succes bereikt? Wat levert het de overheid op, de corporaties, de welzijns- en zorginstellingen? Wat kan ik zelf doen in mijn omgeving en in mijn werk?

Blooming Projects verzorgt die dag twee workshops:

1. De sleutel naar succesvolle fondsenwerving voor je wijkinitiatief

2. Business- en verdienmodellen voor de sociale sector in een notendop

Ik mag je nu bovenop de early bird korting van 20% die tot 31 december geldt ook nog een extra korting van 10% aanbieden! Profiteer nu van deze korting met de code BLP-09 en schrijf je snel in! Klik hier voor meer informatie over het programma van het festijn en om je in te schrijven.

Boost je projectplan met deze 7 tips

Boost je projectplan  met deze 7 tips!

Ik merk in de praktijk dat veel mensen moeite hebben met het schrijven van een projectplan. Dat is niet zo gek, omdat het schrijven van plannen een vak is waarin je ervaring moet hebben opgedaan. Mijn ervaring hierin wil ik graag met je delen door middel van deze 7 tips.

Breng een duidelijke structuur aan
Financiers hebben niet veel tijd voor de vele plannen die ze te lezen hebben en lezen het plan dan ook niet van voor naar achter. Ze zoeken de informatie die zij relevant vinden om een goed beeld te krijgen van een project en om te toetsen of het project voldoende aansluiting heeft op hun beleid. Een goed projectplan kent een logische opbouw met een duidelijke structuur, waarin informatie overzichtelijk gepresenteerd is zodat relevante informatie snel gevonden kan worden.

Zorg ervoor dat je projectplan een ‘theory of change’ bevat
Steeds vaker stellen fondsen en subsidienten hogere eisen aan de verantwoording van projecten. De focus op impact of het sociaal rendement is de laatste jaren toegenomen. Om de impact te kunnen aantonen begin je in je projectplan met jezelf de vraag te stellen welk maatschappelijk probleem je project oplost. Welke situatie verander je met je project en voor wie? Het werkt overtuigend als dat in je plan opgenomen is en smart geformuleerd is.

Mijd vaag taalgebruik
Ik heb plannen meegemaakt die stroperig waren en dus moeilijk leesbaar waardoor ik afhaakte. Dat is vaak geen goed teken, want de kans dat een financier een plan zal proberen te doorgronden en in behandeling zal nemen wordt klein. Er is niets zo stroperig als wollig taalgebruik, zoals veel beleidstaal met abstracte termen als ‘participatie’ en ‘sociale cohesie’. Iedereen bedoelt er wat anders mee waardoor je er eigenlijk niets mee zegt. Het wordt voor de financier dus moeilijk om zich een goed beeld te vormen van waar je project precies aan bijdraagt.

Zorg ervoor dat alle inhoud met elkaar samenhangt
Ik heb vaak plannen gelezen die tegenstrijdigheden bevatten. De inhoud van de aanleiding komt niet overeen met het doel en/ of het doel komt niet overeen met de resultaten. Of het doel hangt niet samen met de aanpak. Dat werkt niet overtuigend voor de financier en geeft de indruk dat je als initiatiefnemer geen focus hebt en niet weet waar je mee bezig bent.

Zorg ervoor dat alle relevante informatie erin staat
Veel informatie is in de hoofden opgeslagen van de initiatiefnemers. Veel informatie die wel aanwezig is, wordt dan niet opgenomen in het plan. Die informatie is vaak wel relevant voor de financier. Let erop dat je alle relevante informatie opneemt in je projectplan, alle informatie die nodig is voor de financier om het besluit te kunnen nemen of het project in behandeling genomen wordt of niet.

Verplaats je in de lezer
Probeer je te verplaatsen in de lezer wanneer je een projectplan schrijft. Ga er daarbij vanuit dat de lezer niets van de materie snapt en deze overtuigd moet worden van de urgentie van jouw project. Dat is de enige manier om tot heldere en concrete teksten te komen. Het werkt vaak goed om een leek je plan te laten lezen. Die zal vaak de goede vragen stellen zodat je je plan kunt concretiseren.

Vergeet de begroting en het financieringsplan niet op te nemen
Een goed projectplan bevat ook een begroting en een financieringsplan. De posten in de begroting dienen overeen te komen met de inhoud van het projectplan. Een opgeklopte begroting wordt doorheen geprikt.

Wil je meer weten over het schrijven van goede projectplannen? Dan nodig ik je graag uit om je aan te melden voor het trainingsprogramma ‘boost je projectplan in 1 dag!’. In 1 dag leer je een goed projectplan te schrijven. Klik hier voor meer informatie.

senna-zwart

senna portretfoto1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOST JE PROJECTPLAN IN 1 DAG!

 

Trainingsprogramma ‘Boost je projectplan in 1 dag!’

Ik kom vaak mensen tegen die tegen me zeggen dat ze positieve feedback krijgen op hun maatschappelijke initiatief, maar die het toch niet lukt om hun project over het voetlicht te brengen bij fondsen of subsidienten. Hun aanvragen voor fondsen of subsidies worden keer op keer afgewezen of de afhandeling van het project verloopt moeizaam. Dit werkt frustrerend en het is tijdrovend. Die tijd kun je beter besteden aan de uitvoering van je project. Ook begeleid ik initiatiefnemers bij het ontwikkelen van hun maatschappelijke initiatief en merk dat ze moeite hebben om het goed op papier te zetten. Ze hebben bijvoorbeeld moeite om de kern eruit te halen en concreet te maken wat het project is. Ze vinden het vaak makkelijker om het mondeling over te brengen dan schriftelijk.

Als initiatiefnemer ken je je eigen initiatief erg goed. Veel informatie die voor jou vanzelfsprekend is laat je achterwege in het plan terwijl het cruciale informatie is voor de financier waar je je plan aan voorlegt. Veel financiers beoordelen je plan in eerste instantie op papier en je krijgt niet altijd de gelegenheid om het mondeling toe te lichten. Het is dus van belang om goed te weten hoe je een overtuigend projectplan schrijft zodat jouw aanvraag eruit springt. Maar hoe doe je dat nou?

Ik help je daarbij! Woensdag 11 november organiseer ik het trainingsprogramma ‘Boost je projectplan in 1 dag!’. In 1 dag leer ik je hoe je een overtuigend projectplan schrijft. Je gaat met je eigen project aan de slag en hebt aan het einde van de dag de basis gelegd voor je plan. Je ontvangt handige formats en een werkboek waarop je ook na de training kunt terugvallen.

Klik hier voor meer informatie over dit trainingsprogramma.

senna-zwart

senna portretfoto1

‘De berg komt niet tot het project, het project komt tot de berg’

Een goed maatschappelijk project verkoopt zichzelf. Om dit te illustreren trek ik een parallel met marktwerking in de profitsector.

‘Mohamed is vertegenwoordiger. Hij verkoopt een product en gaat daarbij de huizen langs. Van zijn baas heeft hij in een cursus geleerd dat dit product mensen echt gaat helpen. Daar is hij van overtuigd en hij probeert ook zijn klanten daarvan te overtuigen. Hij haalt al zijn aangeleerde verkooptechnieken uit de kast. Na 2 weken de deuren langs te zijn geweest, is het arme Mohammed niet gelukt om zijn product te verkopen. Mo heeft er de balen van want hij krijgt geen commissie als hij niets verkoopt.’

Waarom lukt het Mohamed niet? Dat zullen we nooit weten. Wat hieruit wel blijkt, is dat er blijkbaar geen behoefte is aan het product dat hij verkoopt.  Er is geen markt voor. Of misschien was Mohamed klanten aan het werven in een wijk waar zijn doelgroep niet zat. Misschien richtte hij zich wel op de verkeerde markt. De berg kwam niet tot Mohamed, maar het lukte Mohamed ook niet om zelf tot de berg te komen.

Hoewel we vaak de nadruk leggen op de verschillen tussen de profit en non-profitsector, is er één belangrijke overeenkomst:  ‘Zonder vraag geen markt’. Het lijkt een open deur dat een project zich richt op de aanwezige behoefte van de doelgroepen. Toch zie ik maar al te vaak dat projecten op een zolderkamertje of een kantoor intern ‘bedacht’ zijn. Wanneer de initiatiefnemer op zoek gaat naar financiering vangt hij bot bij sponsors, gemeenten en fondsen. Ze vragen zich af hoe het toch komt dat het project geen financiering krijgt.

Financiers moeten ervan overtuigd raken dat er ook daadwerkelijk vraag is naar het resultaat van het project. En niet alleen vraag vanuit de doelgroep, maar ook vraag van andere stakeholders. Als er een brede behoefte aanwezig is, hoeft het project niet tot de berg te komen, maar komt de berg wel tot het project.…

senna-zwart

Stromae verkoopt ellende in een mooi jasje

Zijn tekst en video lijken deprimerend, maar zijn muziek heeft een onbezorgde, vrolijke melodie. Duizenden jongeren over de hele wereld draaien zijn muziek, die vermoedelijk geen idee hebben waar de tekst over gaat. Ze luisteren omdat de melodie gewoon lekker klinkt. Stromae combineert tekstuele ernst op bijna elk nummer met misleidend vrolijke deuntjes. Hij verkoopt op die manier in feite ellende en dat doet hij goed, blijkt uit alle prijzen en onderscheidingen. Het is mijn stellige overtuiging dat die jongeren die zijn teksten niet begrijpen, de muziek alleen maar meer zouden waarderen als ze de inhoud kenden. De teksten gaan echt ergens over, over dingen die in het hier en nu spelen, urgent zijn en ons raken.
De parallel met projectplannen                                                                              

Ik ben zo vrij om een parallel te trekken met maatschappelijke projecten. Bij maatschappelijke projecten is de aanleiding vaak ellende. Ellende als de gevolgen van milieuvervuiling, mensen die schulden hebben met alle gevolgen van dien, de financiële crisis, kinderen die lijden onder de scheiding van hun ouders, eenzaamheid, werkloosheid en ga zo maar door. Dezelfde problemen als in de teksten van Stromae. Ellende verkoopt. Sla de krant maar open of je leest het ene na het andere artikel over ellende op deze wereld. Ellende wekt empathie op, ellende roept een hulpreactie op.

Ellende is basis van het project

Ook in een projectplan, dat vaak bedoeld is om financiers te overtuigen om bij te dragen, bestaat de kern eruit om ellende te ‘verkopen’. Het gaat er dan niet om ellende te verkopen om het verkopen van ellende, maar om duidelijk te maken wat het probleem is om de ander te overtuigen om bij te dragen aan de oplossing. De ellende moet ook wel echt aanwezig zijn, aantoonbaar zijn. Financiers willen vaak helpen de ellende te voorkomen of op te heffen. Een goed projectplan bevat daarom een goede beschrijving van de ellende die de aanleiding vormt voor het project, het maatschappelijke probleem. Urgentie speelt daarbij een belangrijke rol. Een probleem die de reactie oproept ‘Als we er nu niks aan doen, is het straks te laat’ is nou eenmaal overtuigender.

Geheimen van een succesvol project                                              

Een goede probleemstelling is dus van groot belang voor een goed project. Wil je weten wat er nodig is voor een goede probleemstelling? En wil je weten wat er nog meer nodig is voor een succesvol project? Kijk dan eens bij de workshops en programma’s die ik aanbied.

 

Alors on danse……

 

senna-zwart

5 veel gemaakte fouten bij fondsenwerving

Fondsenwerving wordt met alle bezuinigingen steeds relevanter voor een  succesvolle financiering van je project. Leer welke fouten je moet voorkomen.

Fout 1: De aanvraag sluit niet aan bij de missie of doelen van het fonds

Kijk bij het indienen altijd op de website van het fonds om te toetsen of   het project aansluit op de missie van het fonds. Kijk verder dan alleen de algemeen geformuleerde doelen. Bekijk bijvoorbeeld concreet wat voor soort projecten het fonds heeft ondersteund. Dat bespaart je een hoop tijd, moeite en energie.

Fout 2: De aanvraag is niet smart geformuleerd

Wanneer niet meteen duidelijk wordt wat het project inhoudt en er veel abstracte taal gebruikt wordt, haakt een fonds af. Een project moet duidelijk maken waar het een bijdrage aan moet leveren. En de aanpak dient concreet en wervend beschreven te zijn.  

Fout 3: Het project is niet realistisch

Projectaanvragen dienen realistisch te zijn en overzichtelijk. Een plan om bijvoorbeeld een initiatief, dat nog niet getest is in de praktijk, direct op te schalen naar 20 plaatsen in Nederland is te hoog gegrepen. Zeker als dat samen gaat met een torenhoge begroting.

Fout 4: Het project is aanbodgericht

Projecten die bedacht zijn voor een doelgroep zonder te weten wat de doelgroep nodig heeft, zijn vaak gedoemd te mislukken. Uitgaan van de vraag is noodzakelijk voor succesvolle financiering van een project.

Fout 5: De aanvraag is niet compleet

Afgeraffelde aanvragen waarbij veel relevante stukken ontbreken zijn ten slotte een doorn in het oog van fondsen. Er spreekt weinig professionaliteit van uit. Het is de eerste indruk die je van je organisatie geeft en het geeft een fonds weinig vertrouwen in de verdere uitvoering van het projec.

In het programma ‘blooming projects’ komen alle succes- en faalfactoren van financiering van je project aan de orde. Zie hiervoor de pagina ‘training en advies’. Je krijgt tips en tools om een project succesvol op te zetten. Loop je zelf tegen problemen aan bij het werven van fondsen voor je project en kun je wel wat hulp gebruiken, vraag dan vrijblijvend naar de mogelijkheden via de contactpagina.  

 

senna-zwart 

In 7 stappen naar een blooming project!

In mijn vorige bericht schreef ik dat een project begint met een droom. Die droom is de start van een project. Maar hoe ga je nu verder om je project te kunnen realiseren en tot een succes te maken? En zeker in tijden waarin de financiële middelen schaars zijn. In de huidige tijd is het zaak om te denken en handelen als ondernemer. Zo zijn het verrichten van marktonderzoek naar de behoeften, investeren in communicatie, relatiemanagement en het meten van behaalde resultaten cruciaal bij het ontwikkelen en uitvoeren van een succesvol project. Ik neem jullie in dit bericht in 7 stappen mee naar een succesvol project:

Stap 1. Hoe ontwikkel ik een breed gedragen projectidee? Ik kom heel vaak mensen tegen die een projectidee hebben, maar geen idee hebben of het projectidee uit kan monden in een succesvol project. Of dat lukt, hangt natuurlijk af van de behoefte. Het is belangrijk om die behoefte zo breed mogelijk te onderzoeken. Verricht dus een ‘markt’onderzoek.

Stap 2. Hoe creëer ik maatschappelijke (meer)waarde die interessant is voor stakeholders? Ik zie dat bij veel initiatieven de gewenste resultaten vaag geformuleerd zijn, zoals dit voorbeeld: ‘De participatie bevorderen van wajongers’. Of de resultaten zijn in output geformuleerd: ‘ 30 jongeren volgen een workshop’.  Dat zijn natuurlijk belangrijke dingen om te weten, maar je doelgroep wil er door het project op vooruitgaan. En ook financiers willen kwalitatieve resultaten zien,  oftewel je outcome. Herinner je je mijn eerste blogbericht nog dat geld een ruilmiddel is en wanneer je financiering zoekt, jouw project een waarde moet vertegenwoordigen. Het maatschappelijke effect dat je wenst te sorteren is wat je te ruilen hebt. Wat is jouw gewenste maatschappelijke effect?

Stap 3.  Hoe schrijf ik een wervend projectplan dat ook als managementinstrument dient?

Ik kom vaak mensen tegen die met een plan onder de arm de ene naar de andere financier benaderen en bot vangen. Ze weten niet wat ze verkeerd doen. Vaak wordt het afgewezen omdat de kwaliteit van het projectplan niet goed is. Het projectplan is de basis voor een besluit door een financier of sponsor, dus moet het plan goed geschreven zijn. Een goed projectplan moet samenhangend, overtuigend, volledig en concreet zijn om een financier maar ook andere samenwerkingspartners te overtuigen. Een businessplan dat niet overtuigt, zal geen investeerders krijgen.

Stap 4.  Hoe verkrijg ik financiering voor mijn project?

Tjah, dit is natuurlijk een veelgehoorde vraag waar iedereen mee te maken krijgt die maatschappelijke projecten ontwikkelt. Hoe verkrijg ik financiering en zeker in een veld waar zoveel organisaties dezelfde potjes en fondsen aanspreken. Dat begint uiteraard met eruit te springen met een origineel en goed onderbouwd projectidee waar draagvlak uit spreekt. Maar je dient ook kennis te hebben over financiering , financieringsvormen, financieringsmix en te investeren in relatiemanagement. En daarbij is het van belang om de taal van de verschillende financiers te spreken. Een bedrijf spreekt een andere taal dan een fonds en de gemeente spreekt weer een andere taal.

Stap 5. Hoe evalueer ik?

Als je een cateraar hebt ingehuurd en waar voor je geld hebt gekregen, dan huur je de volgende keer opnieuw die cateraar in. Het werkt niet anders met projecten. Als je project succesvol is uitgevoerd en afgehandeld, dan zal een financier ook een  volgende keer met je in zee gaan. Je evaluatie is je resultaat en je visitekaartje en dus heel belangrijk. Ik zie echter dat er veel te weinig aandacht besteed wordt aan de evaluatie of de evaluatie gaat in op de ervaringen van deelnemers. Hoe waardevol ook, maar waar het echt om gaat is het effect van het project op je doelgroep.  Dat wil een financier weten.  Evalueren hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn als je de doelen en resultaten maar smart formuleert en een methode ontwikkelt om te monitoren.

Stap 6. Hoe krijg ik aandacht voor mijn projectresultaten?

Wat me in al die jaren opgevallen is, is dat initiatiefnemers weinig aandacht besteden aan PR. Dat is als een bedrijf dat geen reclame maakt voor haar product maar wel verwacht dat mensen het gaan kopen. Het is van belang om je project onder de aandacht te brengen en te houden. Zeker als je afhankelijk bent van financiers of sponsoren en niet alleen wanneer je financiering zoekt maar gedurende de gehele projectperiode. Denk goed na welke stakeholders welke behoefte hebben en speel daarop in met een communicatieplan.  Maar probeer ook de publieke aandacht te krijgen door de (lokale) media op te zoeken. Denk dus na over een communicatieplan.

Stap 7. Hoe verduurzaam ik mijn project

Hoe vaak zien we projecten die willen opstarten met subsidie, donaties, giften en leningen en niet of onvoldoende nagedacht hebben over hoe het straks verder moet na de opstart. Te vaak! Het is van belang om al bij de ontwikkeling van het project een plan te hebben voor de verduurzaming en elementen in je project toe te voegen die de kans vergroten op langdurige ondersteuning. Of een verdienmodel te bedenken en testen.

Hulp nodig bij het ontwikkelen van je project?

Nu begrijp ik dat na deze 7 stappen er nog veel vragen zijn voor mensen die op dit moment een project aan het ontwikkelen zijn. Misschien weet je niet hoe je de stakeholders in kaart moet brengen of hoe je ze moet benaderen, of misschien heb je wel hulp nodig bij het schrijven van een goed projectplan of kun je nog wel wat hulp gebruiken bij het verkrijgen van financiering. Voor die persoon of organisatie wil ik de helpende hand bieden. Ik heb het programma ‘blooming projects’ ontwikkeld waarin ik deze 7 stappen met je doorloop en je op weg help naar een succesvol project. Er geldt nu een aanbiedingstarief! Meld je aan via het contactformulier.

 

senna-zwart

Een succesvol project begint met een droom

Stel je eens voor dat Hassan en Jan die een fysieke beperking hebben, in ieder restaurant terecht zouden kunnen, een vrije keuze zouden hebben om op vakantie te gaan waar ze zouden willen, zonder problemen op ieder treinstation terecht zouden kunnen voor dat tripje naar Amsterdam, ieder weekend naar de schouwburg zouden kunnen om te genieten van theater en een ijsje na kunnen nemen bij die Italiaanse ijssalon op de hoek van de straat die de heerlijkste ijs verkoopt. Dat klinkt voor iedereen, voor wie gebouwen ontoegankelijk zijn, als een droom . Een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen. Er moet gedroomd worden. De dromen van gisteren, zijn soms namelijk de waarheden van morgen. Met het in beeld hebben van je droom, heb je de eerste stap gezet naar de probleemstelling. Je kunt namelijk het probleem aanwijzen dat ervoor zorgt dat die droom niet bereikt wordt.
Twee eeuwen geleden was het een droom voor velen om hun familie, die aan de andere kant van de wereld woonden, iedere dag te kunnen spreken. Zoals mijn ouders die jarenlang ingesproken cassettebandjes naar Marokko stuurden en andersom ook ontvingen. Cassettebandjes waarop wij, de kinderen, ‘shout’ van tears for fears uit volle borst zongen voor oma. Het cassettebandje eindigde altijd met een boot met groeten voor alle familieleden daar. Tegenwoordig hoeft de boot met groeten niet dagenlang te varen om de plaats van bestemming te bereiken. We kunnen nu bellen, familieleden live zien via webcam en teksten en foto’s uitwisselen. En dat allemaal dankzij telefoon, facetime, instagram, facebook en whatsapp. Een droom die in de tijd van de cassettebandjes ver weg was, kwam dichtbij.
Ook een project begint met een droom, zoals de telefoon voor velen een oplossing was voor heimwee tussen familieleden. Een project begint met te benoemen hoe de wereld eruit ziet als een probleem, bijvoorbeeld ontoegankelijkheid van gebouwen, er niet zou zijn. Het is ook belangrijk of degene die de droom heeft, zelf ook dat probleem in het hier en nu ervaart. Die kan het beste voor zichzelf beoordelen of hij dat als probleem ervaart en hoe die wereld er idealiter uitziet als het probleem er niet meer is. Het verbeelden van de droom, kun je dus niet alleen. Dus een goed bedoeld project om mensen onder dwang aan vrijwilligerswerk te helpen omdat jij ervan droomt dat iedereen op dezelfde manier actief is als vrijwilliger, is niet een gedeelde droom. Dat is mijns inziens een project dat gedoemd is te mislukken. De doelgroep moet er namelijk voor zorgen dat de droom dichterbij komt en als de doelgroep het niet ervaart als hun droom, dan is de droom bedrog.
Nu realiseer ik me dat de oplossing voor maatschappelijke problemen niet over één nacht ijs gaat. Het vergt een lange adem en dat begint met een analyse van het probleem. Zonder goede analyse van het probleem is het onduidelijk wat je precies moet aanpakken om je droom te bereiken. Ook is het nodig om te kijken of anderen dit probleem ook ontdekt hebben en het willen oplossen. Samen sta je sterker om de droom werkelijkheid te maken. Misschien kom je erachter dat je het probleem niet kunt oplossen omdat je daar niet de invloed op hebt. Of kom je erachter dat je slechts delen van het probleem kunt oplossen. Zoals het voorbeeld van ontoegankelijkheid zou het niet reëel zijn om in een jaar tijd alle gebouwen in Nederland toegankelijk te maken. Dan zou je kunnen beginnen met een stad of met alleen restaurants in een aantal steden of met alleen vakantiewoningen in Nederland. Een project kan niet altijd in één keer het hele probleem oplossen maar projecten kunnen wel de bouwstenen zijn om de droom dichterbij te laten komen. En realisme is daarin een must.
Heb je een droom? Beoordeel in hoeverre jij invloed kunt hebben op het probleem zodat jouw droom en die van jouw doelgroep dichterbij komt……
senna-zwart

‘Put your mouth where your money is’

Laat geld sociaal renderen….

Een begrip dat al lang bestond, ver voordat het door Rutte gelanceerd werd in 2013, heeft de maatschappij op haar grondvesten doen schudden en het schudt nog steeds na. De welzijnssector moet een cultuuromslag ondergaan, de zorgsector wordt opnieuw ingericht, de gemeente krijgt een andere rol naar de burger, de verhouding tussen burger, overheid en instellingen verandert, vrijwilligerswerk krijgt een belangrijkere betekenis, de filantropie krijgt meer en meer aandacht en er is steeds meer aandacht voor ‘social return on investment’. Deze kentering in de maatschappij is nog volop gaande en dat zal ook nog wel even duren. Jawel, dit alles is veroorzaakt door het door Rutte gelanceerde begrip ‘participatiesamenleving’ dat binnenknalde met een kracht van 7 op de schaal van Richter. De bal komt steeds meer bij de burger te liggen en de welzijns- of zorgprofessional wordt een faciliterende rol toebedeeld. Allereerst is dit ingegeven door meer eigen initiatief van burgers die ontevreden zijn over de institutionalisering van de samenleving maar zeker ook, en niet in de laatste plaats, door forse bezuinigingen.

Minder geld, scherper kiezen
De publieke sector heeft te maken met forse bezuinigingen. Er is veel minder geld beschikbaar, maar er zijn tal van projectideeën. Niet alleen meer van instellingen, maar meer en meer ook van burgers die ook meer en meer de eigen broek moeten ophouden. Het is een tijd waarin zowel geprobeerd wordt het oude te behouden maar   er  ook steeds meer nieuwe initiatieven en samenwerkingsvormen ontstaan. Een uitdaging voor financiers van maatschappelijke initiatieven zoals de overheid, fondsen, bedrijven en particuliere gevers. In tijden van schaarste moeten zij nog scherper kiezen waaraan zij hun middelen besteden. Een projectidee moet er uitspringen. Maar hoe springt die eruit?

Geld als ruilmiddel
Het klinkt gek, maar om te bepalen hoe een project eruit springt, moeten we beginnen met onszelf de vraag te stellen wat geld nu eigenlijk is… Geld is ooit ontstaan als ruilmiddel. Geld heeft een waarde en daar stel je een andere waarde tegenover zodat er sprake is van een gelijkwaardige ruil. Die ruil moet goed voelen. Ik was bijvoorbeeld laatst op zoek naar een Wicker loungebank en bezocht een winkel hier in Brabant waar ze veel loungebanken hebben. Een winkel in de categorie Aldi en Lidl van de supermarkten, gekenmerkt door lage prijzen. Ik kon daar echter maar geen geschikte loungebank vinden. Ze waren er goedkoper dan elders, maar ik merkte dat ik de kwaliteit toch niet goed vond. Ik kon zien dat de kwaliteit minder was ten opzichte van banken bij  andere zaken. Hoewel de prijzen interessanter waren voor mijn portemonnee, was ik niet bereid ervoor te betalen, omdat ik kwaliteit wilde. Ik was op zoek naar een goede gelijkwaardige ruil waar ik me prettig bij voelde. Naar een product dat het geld wat ervoor gevraagd werd, waard was.

Keuze gaat uit naar projecten die hun waarde bewijzen
Laten we deze uitleg toepassen op financiering van maatschappelijke projecten. Stel, ik ben financier en heb een sociaal doel. Ik heb het geld en moet het maatschappelijke initiatief zoeken dat mijn sociale doel kan verwezenlijken. Een initiatief dat het geld dat ik eraan besteed waard is. Door de schaarste heb ik de keuze uit nog meer projecten dan ooit. Waar ga ik dan voor? Voor de loungebank van de speciaalzaak, kwaliteit.. Met andere woorden, voor het project dat in mijn ogen een waardevol resultaat oplevert, een maatschappelijk rendement oplevert, overtuigend is.

Goed doen vs. goeds opgelever
Veel projecten zijn ontwikkeld vanuit de gedachte om goed te doen. En goed doen moet beloond worden. Het ontbreekt bij projecten echter vaak aan concretisering wat het project aan aantoonbaar kwalitatief goeds moet opleveren als het project is afgerond. Initiatiefnemers van maatschappelijke projecten zullen zich meer en meer moeten onderscheiden op de kwaliteit van het resultaat. De samenleving vraagt meer en meer om legitimering van projecten. Vragen die daarbij van belang zijn: Wat is het probleem dat je wilt oplossen? Wat is de noodzaak ervoor? Wie zit er op het project te wachten (draagvlak)? Waarom kies je voor deze aanpak? Wat is het onderscheidende vermogen van de aanpak ten opzichte van andere soortgelijke initiatieven. Zijn er meerdere initiatieven waar je van kunt leren of waar je de krachten mee kunt bundelen? Hoe aannemelijk is het dat die aanpak het maatschappelijke probleem oplost en je echt resultaat boekt? Een maatschappelijke interventie moet voor het geld dat eraan besteed is, de waarde aantonen die daar tegenover staat. Zoals een bank die een krediet verstrekt aan een ondernemer daar een financieel rendement voor terug wil zien,  zo willen financiers sociaal rendement terugzien voor hun financiële investering. Een eerlijke ruil. Wanneer een re-integratiebedrijf belooft 30 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen voor een bedrag van 100.000 euro,  dan mag je als financier verwachten dat dat resultaat ook opgeleverd wordt. En anders heb je misschien je doelstelling iets te ambitieus geformuleerd. Vaag geformuleerde doelstellingen hebben eveneens geen waarde. Als een financier niet duidelijk krijgt welk concreet resultaat het project oplevert, dan is het onduidelijk wat het project waard is. Er is veel geld in initiatieven omgegaan die niet het beloofde sociaal maatschappelijke resultaat opleverden.

Legitimering van projecten

Maatschappelijke bouwers moeten hun projecten meer dan ooit legitimeren. Het was niet voor niets een veelbesproken onderwerp in het verantwoordingsdebat 2013 in de tweede kamer. Het gekke is alleen dat de betekenis van geld altijd dezelfde is geweest. Het is altijd een ruilmiddel geweest waarbij je de ene waarde tegenover de andere waarde zet. Het is dus van alle tijden en niet alleen van tijden waarin bezuinigd moet worden. Het is de hoogste tijd projectplannen zo te maken dat ze overtuigend zijn naar financiers. En niet alleen naar financiers, maar belangrijker nog ben je het ook je doelgroep verplicht die je een resultaat belooft. Niet alleen nu, maar altijd…

Maar hoe?
Maar hoe ontwikkel je nou een project dat voor een financier een waarde heeft? Houd de blog in de gaten en je zult interessante artikelen, tips en literatuur voorbij zien komen. Geef ook gerust je reactie op mijn blog!

senna-zwart