8 Gouden tips voor succesvolle fondsenwerving!

‘Ik zie allerlei mogelijkheden voor financiering van mijn project met fondsenwerving, maar ik loop dan vast. Ik heb in mijn hoofd wat mijn project moet zijn, maar het is teveel informatie wat ik in mijn hoofd heb. En ik weet gewoon niet wat ik dan moet doen. En ook niet hoe ik passende fondsen vind. En dan geef het eigenlijk alweer op. Maar nu wil ik kijken of ik kan leren om echt aan de slag te kunnen.’

Dit is een ervaring van iemand die ik vorige week aan de lijn had. Zij is niet de enige die met deze zaken worstelt en het opgeeft. Omdat ze dit bij zichzelf herkende en het wilde oplossen, is ze op zoek gegaan naar antwoorden om toch in actie te komen en kwam ze bij mij terecht. Zo gaat het vaak is mijn ervaring. Initiatiefnemers hebben een idee voor een project maar lopen vast als ze dit handen en voeten moeten geven met een projectplan en een plan voor fondsenwerving. Daarom hier een aantal tips op een rij:

 1. Bepaal eerst welke resultaten je wilt bereiken met je project en bij wie. Welke verandering streef je na met je projectidee en voor wie? Bij welke specifieke doelgroep(en) wil je welke resultaten bereiken? En wat is er dan veranderd dankzij jouw projectidee?
 2. Bepaal dan met welke aanpak je die resultaten gaat behalen. En onderbouw deze aanpak ook om de financier te overtuigen om in jouw initiatief te investeren.
 3. Schrijf een gestructureerd plan dat alle informatie bevat die de financier wil hebben om te kunnen beoordelen of zij met jouw idee hun maatschappelijke doelen kunnen realiseren.
 4. Stel een realistische begroting Hoe beter je plan is uitgewerkt des te makkelijker is het om een realistische begroting op te stellen. De cijfers volgen namelijk de inhoud.
 5. Oriënteer je op potentiële financiers. Dit kan via internet, maar ook door te bellen of mailen met de betreffende financiers. Kijk ook verder dan alleen naar fondsen zoals naar subsidienten, sponsoren, crowdfunding en eigen inkomsten. En maak een lijstje van interessante financieringspartners.
 6. Check of hun doelen passen bij jouw project. Check ook de criteria en voorwaarden. Maak op basis daarvan een goede selectie van passende financiers.
 7. Stel een financieringsplan op waarin je de kosten verdeelt over een aantal financiers, maar denk ook aan het opnemen van een eigen bijdrage (in uren) en/ of inkomsten van deelnemers.
 8. Dien je aanvraag in bij die financiers door het aanvraagformulier in te vullen. Check ook welke aanvullende documenten je moet meesturen.

 

Met de online training ‘4×4 methode voor een Blooming Project’ neem ik je aan de hand van om via verschillende stappen vanuit de chaos in je hoofd tot structuur op papier te komen en natuurlijk om tot daadwerkelijke actie te komen. Alle vragen die mijn klant had, heeft de online training een antwoord op. Zoals: ‘hoe kom ik nou tot passende fondsen? En hoe doe ik dat met die fondsenwerving?’ Met de les over fondsenwerving leer je welke stappen je zet om in het woud van financiële mogelijkheden tot de juiste selectie van financiers te komen. Of ‘Ik heb van alles in mijn hoofd, maar hoe zet ik dat op papier? Hoe lang mag een plan zijn en wat moet er wel en niet in staan?’ Met de les over het schrijven van projectplannen krijg je een format aangereikt waarvan de hoofdstukken zo gemaakt zijn dat jij alle voor de financier relevante informatie in het plan hebt opgenomen. Met de les over hoe je overtuigend kunt schrijven, leer je ook nog eens hoe je je plan zodanig kunt onderbouwen dat de financier overtuigd raakt van jouw plan. Een andere vraag die ze had was: ‘Hoe zorg ik er nou voor dat ik met het project de hoeveelheid mensen kan helpen die ik wil en niet dat ik mensen moet afwijzen omdat we geen geld meer hebben’. Met de modules over verduurzaming, over het leggen van een goed fundament onder je plan en over de begroting, voorkom je dat je met een te krappe begroting werkt en niet alle mensen kunt helpen die je zou willen.  

Nu al is bewezen dat je met de online training een projectidee kunt uitwerken tot een projectplan en daar succesvol fondsen en subsidies kunt werven. 

Dit zei één van de deelnemers hierover:


MIJN EERSTE TOEKENNING VAN EEN FONDS IS BINNEN! IK HEB ME AANGEMELD VOOR DE ONLINE TRAINING ‘DE 4×4 METHODE VOOR EEN BLOOMING PROJECT’, OMDAT IK BETER ZICHT WILDE KRIJGEN OP WAT EEN PROJECTAANVRAAG KANSRIJK MAAKT. IK HEB DANKZIJ DE TRAINING VEEL CONCRETE HANDVATTEN GEKREGEN OM TOT EEN HELDER EN GOEDE ONDERBOUWDE PROJECTAANVRAAG TE KOMEN. DIE HEB IK  BIJ VERSCHILLENDE FONDSEN INGEDIEND DIE IK DANKZIJ HET TRAININGSPROGRAMMA HEB GEVONDEN. INMIDDELS HEB IK DUS EEN TOEKENNING BINNEN VAN EEN FONDS EN IS HET PROJECT BIJ TWEE ANDERE FONDSEN IN BEHANDELING. IK KAN DE TRAINING VAN HARTE AANBEVELEN VANWEGE DE OVERZICHTELIJKHEID, STRUCTUUR EN DE VELE PRAKTISCHE HULPMIDDELEN ZOALS DOWNLOADS, CHECKLISTS EN STAPPENPLANNEN DIE TOT DE VERBEELDING SPREKEN.

SIGRID HJELMEVOLL, STICHTING LEERGELD UTRECHT


Je krijgt met de online training ‘4×4 methode voor een Blooming Project’ kennis en een praktisch kader aangereikt om jouw idee uit te werken tot een overtuigend plan en een begroting en financieringsplan. De training brengt je structuur in de chaos en geeft je houvast en het bespaart je veel tijd en frustratie. Door de stappenplannen en formats kom je makkelijk in actie. Het programma is opgebouwd uit vier fundamentele stappen voor succesvolle financiering van je project:

 1. Het fundament leggen voor je project
 2. Een wervend projectplan schrijven dat als magneet werkt voor financiers
 3. Succesvol geld werven voor jouw project
 4. Je project verduurzamen

Je gaat met je eigen projectidee aan de slag door de vier overzichtelijke modules te volgen die allen meerdere lessen bevatten met opdrachten. Aan de hand van de modules werk je in de training jouw idee uit tot een projectplan en ga je aan de slag met fondsenwerving. Met het volgen van elke module wordt je steeds vaardiger in het ontwikkelen van jouw projectidee tot projectplan en het werven van fondsen en subsidies. Je komt steeds dichter bij de realisatie van je project zodat je jouw bijdrage kunt leveren aan de samenleving.


Loop je momenteel rond met een projectidee en wil je dit handen en voeten geven maar zoek je daarbij nog praktische ondersteuning om vanuit de chaos in rust stapsgewijs toe te werken naar een projectplan en fondsenwerving? Zodat je met jouw project betekenis kunt hebben in de samenleving? Meld je dan HIER aan voor de online training ‘4×4 methode voor een Blooming Project’ en betaal 797 euro excl. btw.

Proeven van de ‘4×4 methode voor een Blooming Project’? Meld je dan nu aan voor de gratis online proeverij!

Ik krijg naar aanleiding van de onlangs gelanceerde online training ‘4×4 methode voor een Blooming Project’ die je helpt om van idee naar plan en fondsenwerving te komen, verschillende vragen. Veel van die vragen komen met elkaar overeen. Vragen over de inhoud van de training, over de werkwijze, vragen over de mogelijkheid van extra begeleiding en vragen over de looptijd van de training. Vanwege die behoefte aan extra informatie over de training, organiseer ik een gratis online proeverij. Daarin leid ik je door de training heen om je te laten zien wat je kunt verwachten. Ook beantwoord ik al je vragen zodat je een weloverwogen besluit kunt nemen over deelname aan de training.

Dat je met de training een projectidee kunt uitwerken tot een projectplan en daar succesvol fondsen en subsidies mee kunt werven, bewijst deze deelnemer die daarover dit zei:

MIJN EERSTE TOEKENNING VAN EEN FONDS IS BINNEN! IK HEB ME AANGEMELD VOOR DE ONLINE TRAINING ‘DE 4×4 METHODE VOOR EEN BLOOMING PROJECT’, OMDAT IK BETER ZICHT WILDE KRIJGEN OP WAT EEN PROJECTAANVRAAG KANSRIJK MAAKT. IK HEB DANKZIJ DE TRAINING VEEL CONCRETE HANDVATTEN GEKREGEN OM TOT EEN HELDER EN GOEDE ONDERBOUWDE PROJECTAANVRAAG TE KOMEN. DIE HEB IK  BIJ VERSCHILLENDE FONDSEN INGEDIEND DIE IK DANKZIJ HET TRAININGSPROGRAMMA HEB GEVONDEN. INMIDDELS HEB IK DUS EEN TOEKENNING BINNEN VAN EEN FONDS EN IS HET PROJECT BIJ TWEE ANDERE FONDSEN IN BEHANDELING. IK KAN DE TRAINING VAN HARTE AANBEVELEN VANWEGE DE OVERZICHTELIJKHEID, STRUCTUUR EN DE VELE PRAKTISCHE HULPMIDDELEN ZOALS DOWNLOADS, CHECKLISTS EN STAPPENPLANNEN DIE TOT DE VERBEELDING SPREKEN.

SIGRID HJELMEVOLL, STICHTING LEERGELD UTRECHT


In de online proeverij begeleid ik je door de online training ‘4×4 methode voor een Blooming Project’ heen en laat ik je zien welke kennis en kaders je krijgt aangereikt om jouw idee uit te werken tot een overtuigend plan, een begroting en financieringsplan. Ook laat ik je zien welke concrete stappenplannen je aangereikt krijgt om fondsen en subsidies te werven voor jouw project. Het programma is opgebouwd uit vier fundamentele stappen voor succesvolle financiering van je project die we met elkaar zullen doorlopen:

1.Het fundament leggen voor je project

2.Een wervend projectplan schrijven dat als magneet werkt voor financiers

3.Succesvol geld werven voor jouw project

4.Je project verduurzamen


Loop je momenteel rond met een projectidee en wil je dit handen en voeten geven maar loop je daarin vast of zoek je daarin nog ondersteuning? En wil je beoordelen of de ‘4×4 methode voor een Blooming Project’ iets voor jou is om je idee uit te werken tot een plan en daarvoor fondsen te werven? Meld je dan hieronder aan voor de gratis online Proeverij ‘4×4 methode voor een Blooming Project’ door je naam en e-mail in te vullen. Aan het einde van de proeverij doe ik je een speciaal aanbod zodat je kunt profiteren van een mooie korting op de online training.

Wanneer? 27 juli 2021

Hoelaat? 15 uur

Duur: 1 uur


 

Meld je hier aan:

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)


   

  Ik, Senna Bouteba, heb zowel ervaring opgedaan in de wereld van fondsen als daarbuiten als aanvrager. Nog steeds als ik word ingeschakeld om advieswerk te verrichten voor fondsen merk ik waar het mis gaat. Projectplannen die niet goed op papier gezet zijn en/ of onvolledig zijn en/ of onderbouwing missen. Ik weet als geen ander hoe je tot een succesvol plan en aanvraag kunt komen. Met de online training wil ik je helpen om valkuilen te voorkomen, maar wil ik je ook kennis en tools aanreiken zodat je sneller een start kunt maken met het schrijven van een projectplan en met fondsenwerving. Je bespaart veel tijd en je vindt ook makkelijker je weg naar een succesvolle financiering van jouw project.

  Geld zoekt goede projecten! Ontwikkel jouw project met de gloednieuwe training voor fondsenwerving en profiteer alleen vandaag nog van de introductieprijs van 397 euro excl. btw.

  Nederland kent een grote sector filantropie met vele geldwervende organisaties, een groot en groeiend aantal vermogensfondsen en van oudsher talrijke kerkelijke en levensbeschouwelijke initiatieven. Uit de publicatie ‘Geven in Nederland 2020’ blijkt dat fondsen een geschat doelbestedingsbudget hebben van meer dan 500 miljoen euro. Daarnaast zijn de loterijen goed voor nog eens ca. 591 miljoen euro. Dat is nog los van alles subsidies die er zijn voor culturele, maatschappelijk en sociale projecten.

  Er is dus veel geld beschikbaar voor projecten, maar er is een gebrek aan goede projecten of projecten die een goede match zijn voor fondsen of subsidieregelingen. Om daadwerkelijk financiering te krijgen voor je project, moet je vaak een overtuigend en volledig projectplan aanleveren met een inzichtelijke begroting en financieringsplan, in kaart brengen welke concrete maatschappelijke resultaten je wilt bereiken met je project en een breed draagvlak hebben onder je belangrijkste stakeholders. Maar hoe krijg je dat nu voor elkaar?

  Met de online training ‘4×4 methode voor een Blooming Project’ krijg je kennis en een kader aangereikt om jouw idee uit te werken tot een overtuigend plan en een begroting en financieringsplan. De training geeft veel houvast en het bespaart je veel tijd en frustratie. Je werkt in stapjes om tot een projectplan, begroting, financieringsplan en verduurzamingsplan te komen. Het programma is opgebouwd uit vier fundamentele stappen voor succesvolle financiering van je project:

  1. Het fundament leggen voor je project
  2. Een wervend projectplan schrijven dat als magneet werkt voor financiers
  3. Succesvol geld werven voor jouw project
  4. Je project verduurzamen

  Met het doorlopen van de vier overzichtelijke modules die allen meerdere lessen bevatten, wordt je steeds vaardiger in het ontwikkelen van jouw projectidee tot projectplan en het werven van fondsen en subsidies. Je komt steeds dichter bij de realisatie van je project zodat je jouw bijdrage kunt leveren aan de samenleving.

  Om het je makkelijk te maken krijg je in de verschillende trainingsmodules invulformats, stappenplannen en checklists aangereikt zodat het schrijven van een plan en het werven van subsidies, fondsen en sponsoring een makkie wordt!

  Ik, Senna Bouteba, heb zowel ervaring opgedaan in de wereld van fondsen als daarbuiten. Nog steeds als ik word ingevlogen om advieswerk te verrichten voor fondsen merk ik waar het mis gaat. Projectplannen die bijvoorbeeld niet goed op papier gezet zijn en/ of onvolledig zijn en/ of onderbouwing missen. Ik weet als geen ander hoe je tot een succesvolle aanvraag kunt komen en een voor financiers overtuigend projectplan. Met de online training wil ik je helpen om valkuilen te voorkomen en tot een goed plan en aanvraag te komen. Je bespaart met het volgen van de training veel tijd en je vindt ook makkelijker je weg naar een succesvolle financiering van jouw project.

  Met het K.F Hein Fonds heb ik de online training ‘4×4 methode voor een Blooming Project’ met vijf organisaties getest om te zien of deelnemers aan de hand van de training van idee naar plan en financiering kunnen komen. Dit zeiden deelnemers daarover:


  MIJN EERSTE TOEKENNING VAN EEN FONDS IS BINNEN! IK HEB ME AANGEMELD VOOR DE ONLINE TRAINING ‘DE 4×4 METHODE VOOR EEN BLOOMING PROJECT’, OMDAT IK BETER ZICHT WILDE KRIJGEN OP WAT EEN PROJECTAANVRAAG KANSRIJK MAAKT. IK HEB DANKZIJ DE TRAINING VEEL CONCRETE HANDVATTEN GEKREGEN OM TOT EEN HELDER EN GOEDE ONDERBOUWDE PROJECTAANVRAAG TE KOMEN. DIE HEB IK  BIJ VERSCHILLENDE FONDSEN INGEDIEND DIE IK DANKZIJ HET TRAININGSPROGRAMMA HEB GEVONDEN. INMIDDELS HEB IK EEN TOEKENNING BINNEN VAN EEN FONDS EN IS HET PROJECT BIJ TWEE ANDERE FONDSEN IN BEHANDELING. IK KAN DE TRAINING VAN HARTE AANBEVELEN VANWEGE DE OVERZICHTELIJKHEID, STRUCTUUR EN DE VELE PRAKTISCHE HULPMIDDELEN ZOALS DOWNLOADS, CHECKLISTS EN STAPPENPLANNEN DIE TOT DE VERBEELDING SPREKEN.

  SIGRID HJELMVOLL, STICHTING LEERGELD UTRECHT


  Alleen vandaag nog kun jij je aanmelden voor de complete training voor fondsenwerving voor de introductieprijs van slecht 397 euro excl. btw en profiteer je van 400 euro korting! Je krijgt een jaar toegang tot de training en alle checklists, formats en stappenplannen. Vanaf 15 juli as. gaat de prijs omhoog naar 797 euro excl. btw.

  Meld je nu HIER aan voor het complete trainingsprogramma en pak je korting van 400 euro!


  Nog maar 7 dagen! Meld je nog tot 15 juli aan voor de gloednieuwe training voor fondsenwerving en profiteer van de introductieprijs van 397 euro excl. btw.

  Loop jij al een tijdje rond met een projectidee maar weet je niet waar je moet beginnen? Of ben je al begonnen met het schrijven van een plan, maar blijf je voor je gevoel hangen en kom je niet vooruit? Of kom je niet snel genoeg vooruit? Of misschien heb je al wel een plan geschreven en heb je ook al financiers benaderd maar krijg je vaker afwijzingen en weet je niet waar dit aan ligt? Lukt het je maar niet om geld binnen te halen voor jouw project? Of wil je gewoon investeren in jezelf en kennis opdoen over het schrijven van plannen en het werven van subsidies, fondsen en sponsoring zodat je hierin sterk wordt. En wil je dit zelfstandig leren in jouw eigen tempo vanaf de plek die jij wenst? Dan is de online training ‘4×4 methode voor een Blooming Project’ iets voor jou.

  De online training biedt je veel kennis, een kader, houvast en het bespaart je veel tijd en frustratie. Met de methode die alle stappen omvat om tot een projectplan, begroting, financieringsplan en verduurzamingsplan te komen, kun je jouw projectidee ontwikkelen tot een stevige aanvraag waarmee je succesvol subsidies en fondsen kunt werven. Het programma is opgebouwd uit vier fundamentele stappen voor succesvolle financiering van je project:

  1. Het fundament leggen voor je project
  2. Een wervend projectplan schrijven dat als magneet werkt voor financiers
  3. Succesvol geld werven voor jouw project
  4. Je project verduurzamen

  Met het doorlopen van de vier overzichtelijke modules die allen meerdere lessen bevatten, wordt je steeds vaardiger in het ontwikkelen van jouw projectidee tot projectplan en het werven van fondsen en subsidies. Deze stappen zijn cruciale elementen die de kans op succesvolle financiering en verduurzaming van jouw project vergroten. Met de inhoud van de modules kom je steeds dichter bij de realisatie van je project en kun je jouw bijdrage leveren aan de samenleving.

  Om het je makkelijk te maken krijg je in de verschillende trainingsmodules invulformats, stappenplannen en checklists aangereikt zodat het schrijven van een plan en het werven van subsidies, fondsen en sponsoring een makkie wordt!

  Ik, Senna Bouteba, heb zowel ervaring opgedaan in de wereld van fondsen als daarbuiten. Ik weet als geen ander hoe je tot een succesvolle aanvraag kunt komen. Met de online training wil ik je helpen om valkuilen te voorkomen, maar wil ik je ook kennis en tools aanreiken zodat je sneller een start kunt maken met het schrijven van een projectplan en met fondsenwerving. Je bespaart veel tijd en je vindt ook makkelijker je weg naar een succesvolle financiering van jouw project.

  Met het K.F Hein Fonds heb ik de online training ‘4×4 methode voor een Blooming Project’ met vijf organisaties kunnen testen om te zien of deelnemers aan de hand van de training van idee naar plan en financiering kunnen komen. Dit zeiden deelnemers daarover:


  IK HEB ME AANGEMELD VOOR DE ONLINE TRAINING ‘DE 4×4 METHODE VOOR EEN BLOOMING PROJECT’, OMDAT IK BETER ZICHT WILDE KRIJGEN OP WAT EEN PROJECTAANVRAAG KANSRIJK MAAKT. IK HEB DANKZIJ DE TRAINING VEEL CONCRETE HANDVATTEN GEKREGEN OM TOT EEN HELDER EN GOEDE ONDERBOUWDE PROJECTAANVRAAG TE KOMEN. DIE HEB IK INMIDDELS BIJ VERSCHILLENDE FONDSEN INGEDIEND DIE IK DANKZIJ HET TRAININGSPROGRAMMA HEB GEVONDEN. IK KAN DE TRAINING VAN HARTE AANBEVELEN VANWEGE DE OVERZICHTELIJKHEID, STRUCTUUR EN DE VELE PRAKTISCHE HULPMIDDELEN ZOALS DOWNLOADS, CHECKLISTS EN STAPPENPLANNEN DIE TOT DE VERBEELDING SPREKEN.

  SIGRID HJELMEVOLL, STICHTING LEERGELD UTRECHT


  ‘TOEN DEZE CURSUS IN HET VIZIER KWAM, WAS IK AL VER IN HET SCHRIJVEN VAN EEN PROJECTPLAN OM BIJ FONDSEN IN TE DIENEN. TIJDENS DIT PROCES HEB IK ZELFSTANDIG AL WAT HULP EN ADVIES KUNNEN INWINNEN MAAR IK MERKTE DAT VEEL TOCH EEN TAST IN HET DUISTER WAS. IK HEB VEEL KUNNEN DOEN EN ONTDEKKEN IN MIJN EENTJE MAAR HET BOEK WAS MAAR HALF GESCHREVEN. DE TRAINING BRACHT STRUCTUUR IN HET AANVRAAGPROCES. ER ZIJN VEEL DINGEN WAAR JE ALS NIEUWKOMER IN DE FONDSENWERELD GEEN WEET VAN HEBT OF WAAR JE MAKKELIJK MOGELIJKHEDEN KAN MISLOPEN. DEZE INFORMATIEVE EN COMPACTE CURSUS GEEFT HANDVATEN AAN EEN DOORGAANS INGEWIKKELD PROCES. DOOR DE TRAINING BEN IK NIEUWE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN GAAN ZIEN, HEB IK GELEERD HOE IK DE NAZORG MOET DOEN EN HOE IK MIJN PROJECT KAN VERDUURZAMEN. IK VOND DE MODULES HEEL PRETTIG TE DOORLOPEN.’

  GRACIA VISSCHER,  DE KARGADOOR


  Nog tot 15 juli kun jij je aanmelden voor de complete training voor fondsenwerving voor de introductieprijs van slecht 397 euro excl. btw en profiteer je van 400 euro korting! Je krijgt een jaar toegang tot de training en alle checklists, formats en stappenplannen. Vanaf 15 juli as. gaat de prijs omhoog naar 797 euro excl. btw.

  Meld je nu HIER aan voor het complete trainingsprogramma pak je korting van 400 euro!

  Voorkom één van de meest gemaakte fouten bij fondsenwerving met de nieuwe online ‘4×4 methode’

  Eén van de veelgemaakte fouten bij fondsenwerving is het leggen van de focus van de aanvraag op de activiteit. Als ik initiatiefnemers vraag wat hun project inhoudt, krijg ik vaak een beschrijving van wat ze gaan doen en welke activiteiten ze gaan uitvoeren. Wat ze niet direct noemen, is een beschrijving van het maatschappelijke vraagstuk dat het project beoogt op te lossen. Of welke behoefte het project vervult. Of welk tekort het project opvult. Ook in een plan gebeurt dat. Door de focus te leggen op de activiteit en niet of te weinig in te gaan op het waarom en waartoe van het project, mist je plan fundering. Een goed plan en dus een fondsaanvraag gaat in op wat je wilt veranderen in de samenleving en waarom. En daar hoort een goede onderbouwing bij. Als dit mist, heb je een plan dat focus en overtuigingskracht mist. Ook maakt het ontbreken hiervan het lastig voor een fonds of subsidievestrekker om de match te vinden tussen jouw projectdoel en die van de financier.  

  Een goed plan heeft een stevige basis waarin onderbouwd is wat het vraagstuk is dat je wilt oplossen en wat je concreet wilt bereiken met je plan. Daarna pas komt het middel, je activiteit, die beschrijft hoe je dat gaat doen. Ik wil je helpen dit soort fouten te voorkomen door je te leren hoe je wel tot een goed plan en een overtuigende aanvraag kunt komen om de kans op financiering te maximaliseren. Met de nieuwe online training ‘4×4 methode voor een Blooming Project’ leer je onder andere de basis te leggen onder je projectplan waarmee je het fonds of de subsidieverstrekker kunt overtuigen om jouw project te financieren.  

  Omdat ik zowel ervaring heb opgedaan in de wereld van fondsen als daarbuiten, weet ik als geen ander hoe je tot een succesvolle aanvraag kunt komen. Ik help je om veelgemaakte fouten te voorkomen, maar ook reik ik je stappenplannen, formats en checklists aan waarmee ik je (denk)werk uit handen neem zodat je sneller een start kunt maken met het schrijven van een projectplan en met fondsenwerving. En om makkelijker je weg naar een succesvolle financiering van jouw project te vinden.

  Met het K.F Hein Fonds heb ik de online training ‘4×4 methode voor een Blooming Project’ met vijf organisaties kunnen testen om te zien of deelnemers aan de hand van de training van idee naar plan en financiering kunnen komen. Dit zei één van de deelnemers daarover:

  IK HEB ME AANGEMELD VOOR DE ONLINE TRAINING ‘DE 4×4 METHODE VOOR EEN BLOOMING PROJECT’, OMDAT IK BETER ZICHT WILDE KRIJGEN OP WAT EEN PROJECTAANVRAAG KANSRIJK MAAKT. IK HEB DANKZIJ DE TRAINING VEEL CONCRETE HANDVATTEN GEKREGEN OM TOT EEN HELDER EN GOEDE ONDERBOUWDE PROJECTAANVRAAG TE KOMEN. DIE HEB IK INMIDDELS BIJ VERSCHILLENDE FONDSEN INGEDIEND DIE IK DANKZIJ HET TRAININGSPROGRAMMA HEB GEVONDEN. IK KAN DE TRAINING VAN HARTE AANBEVELEN VANWEGE DE OVERZICHTELIJKHEID, STRUCTUUR EN DE VELE PRAKTISCHE HULPMIDDELEN ZOALS DOWNLOADS, CHECKLISTS EN STAPPENPLANNEN DIE TOT DE VERBEELDING SPREKEN.

  SIGRID HJELMEVOLL, STICHTING LEERGELD UTRECHT

  Met de methode die alle stappen omvat om tot een projectplan, begroting, financieringsplan en verduurzamingsplan te komen, kun je jouw projectidee ontwikkelen tot een stevige aanvraag zodat je jouw eigen project kunt uitvoeren. Het programma is opgebouwd uit vier overzichtelijke stappen met weer vier kleinere stapjes. Deze stappen zijn cruciale elementen die de kans op succesvolle financiering en verduurzaming van jouw project vergroten. Met de stappen kom je steeds dichter bij de realisatie van je project en kun je jouw bijdrage leveren aan de samenleving. Om het je makkelijk te maken krijg je in de verschillende trainingsonderdelen invulformats, stappenplannen en checklists aangereikt zodat het schrijven van een plan en het werven van subsidies, fondsen en sponsoring een makkie wordt!

  En voor de prijs hoef je het niet te laten, want ik bied het complete trainingsprogramma nu aan voor de speciale introductieprijs van 397 euro! Vanaf 15 juli as. gaat de prijs omhoog naar 797 euro excl. btw.

  Loop jij al een tijdje rond met een projectidee maar weet je niet waar je moet beginnen? Of heb je al vaker afwijzingen gekregen van financiers en snap je niet waar dit aan ligt? En lukt het je maar niet om geld binnen te halen voor je project? Of wil je gewoon investeren in jezelf en kennis opdoen over het schrijven van plannen en het werven van subsidies, fondsen en sponsoring zodat je hierin sterk wordt. En wil je dit zelfstandig leren in jouw eigen tempo vanaf de plek die jij wenst? Dan is deze training iets voor jou.

  Meld je HIER aan voor het complete trainingsprogramma voor slechts 397 euro excl. btw en profiteer van 400 euro korting!